Bevalling

Vragen aan de doula

Vier vragen voor doula Denise van Eeden…

Kun je van je zorgverzekeraar een vergoeding krijgen voor de hulp van een doula?

In sommige gevallen wordt er een (gedeeltelijke) vergoeding voor de ondersteuning van doula’s gegeven door zorgverzekeraars. Dit kun je navragen bij je eigen zorgverzekering of terugvinden in de voorwaarden van je polis. Er zijn doula’s die ook zwangerschapscursussen geven, soms is het mogelijk om voor deze begeleiding een vergoeding te krijgen van je verzekeraar.

Mag een doula ook mee naar het ziekenhuis?

Ja, daar zijn ze juist heel hard nodig. Het is een misvatting dat doula’s alleen bij thuisbevallingen begeleiden. Ik begeleid veel van mijn cliënten in het ziekenhuis, zowel in situaties waarin medische begeleiding noodzakelijk is, als wanneer ouders zelf kiezen voor een bevalling in het ziekenhuis. Ik ken daar goed de weg.

Hoe betrek ik mijn partner bij de bevalling?

Je partner bij de bevalling betrekken begint al in het voortraject. Kies bijvoorbeeld een zwangerschapscursus uit waarbij de partner bij alle lessen aanwezig mag zijn en niet alleen welkom is op een ‘partner-avond’. Maak tijd om elkaars wensen ten aanzien van de bevalling te bespreken en hoe je elkaars rol ziet. Een doula kan ook helpen om de partner te laten zien hoe hij/zij, gedurende de verschillende fasen van de bevalling, jou kan helpen het zo comfortabel mogelijk te laten hebben.

Zitten een doula en een verloskundige elkaar niet in het vaarwater tijdens de bevalling?

Een doula is een aanvulling op het geboorteteam. Waar de verloskundige de medische verantwoordelijkheid heeft, richt een doula zich vaak op de mentale- en fysieke ondersteuning. Bijvoorbeeld door te coachen op de ademhaling, houdingen te suggereren die het proces kunnen bevorderen of comforttechnieken toe te passen (massage, acupressuur, et cetera). Deze continue ondersteuning van een doula, dus aanwezigheid van het begin tot het einde van de bevalling, wordt door veel ouders heel erg gewaardeerd. De verloskundige heeft vanwege haar grotere caseload vaak niet de gelegenheid om langdurig ondersteuning te bieden. Op dat vlak vullen we elkaar dus mooi aan en is er vooral een hele fijne samenwerking.

Geboorte & Postnatale Doula | Amsterdam www.douladenise.nl |