Bevalling

Vragen aan doula Ellen

Ellen Boogaard, doula geeft antwoord…
Mijn man is bang dat wanneer een doula mij begeleidt tijdens de bevalling hij geen enkele rol zal hebben. Klopt dit?

Nee, dat klopt niet; je man is onvervangbaar! Hij is degene die het dichtst bij je staat en hem heb je dus hard nodig tijdens de bevalling. Een doula is er juist voor de begeleiding van jou èn je partner. Ze is erop gericht dat je man zijn rol tijdens de bevalling optimaal kan vervullen. Op de momenten dat hij het ook even niet weet, is de doula er om een tip of advies te geven. Daarom is het ook fijn dat je als doula voor de geboorte al een paar gesprekken hebt met de zwangere en haar partner. Zo leer je elkaar kennen, zo groeit er vertrouwen en dat komt de rust en veiligheid tijdens de bevalling ten goede. En door van tevoren samen door te nemen hoe het geboorteproces verloopt en wat je in verschillende fasen zou kunnen doen, krijgt je man juist ook veel input die hij tijdens de bevalling kan gebruiken en toepassen.

Lopen een doula en een verloskundige elkaar niet in de weg tijdens de bevalling?

Dat is niet de bedoeling! Als doula stel ik me bescheiden op. Een doula maakt deel uit van het geboorteteam. De verloskundige heeft de medische verantwoordelijkheid en neemt medische beslissingen. Ik ben er vooral voor de emotionele en fysieke steun en ben – als je dat wilt – continu aanwezig. Je werkt samen met als doel een mooie geboorte-ervaring en meestal verloopt dat heel plezierig.

Blijft een doula echt van begin tot het eind van de bevalling bij je?

Ja, als jij dat wilt in principe wel. Dat is het bijzondere van de doula –zo kun je later ook samen reflecteren op de bevalling. Tijdens de gesprekken vóór de bevalling bespreek je dit punt met je doula. Als je liever nog een poosje alleen bent, is dat ook helemaal prima. En in het uitzonderlijke geval dat de bevalling erg lang gaat duren en er meerdere dagen mee gemoeid zijn, bespreken jullie onderling hoe dat opgelost wordt. De ene doula heeft een back-up mogelijkheid, de andere zal kiezen voor rustpauzes.

Wat voor opleiding heeft een doula gehad om haar werk te mogen doen?

Doula is in Nederland een vrij beroep, waardoor er onderling nogal verschillen kunnen zijn. Mijn advies is daarom om te kijken op de website van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s (www.nbvd.nl) als je een doula zoekt of doula wilt worden. Om bij die vereniging aangesloten te kunnen zijn, moet je als doula een opleiding gedaan hebben die door hen erkend. Daarnaast hanteren ze kwaliteitseisen, zoals een minimum aantal bevallingen per jaar en moet er bij/nascholing gevolgd worden. In Nederland zijn drie erkende opleidingen en er worden twee buitenlandse opleidingen erkend. De opleiding tot doula vereist geen specifieke vooropleiding en duurt afhankelijk van je stagemogelijkheden en tijd meestal 6-18 maanden.

Ginkgo Tree | regio Ede | www.ginkgotree. nl